توضیحات

  • رویه نشکن
  • گل طبیعی
  • جنس برنز
  • دست ساز